Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk

Thứ sáu, 27/03/2020 09:28 GMT+7

Bộ GTVT nhận được các kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020.

Quốc lộ 29 - Ảnh minh họa

Các nội dung kiến nghị như sau:

1. Cử tri phản ánh cầu tại thôn 6A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam thi công đã hoàn thành nhưng hiện nay đường dẫn vào hai đần cầu chưa hoàn thiện, gây khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, nông sản của bà con, đặc biệt là vào mùa cao điểm thu hoạch cà phê. Đề nghị Bộ GTVT quan tâm bố trí kinh phí và chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm giải quyết cho bà con.

2. Cử tri phản ánh Quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn huyện Krông Năng đã được kiểm tra, khảo sát nhiều lần nhưng đến nay chưa thấy đầu tư thi công. Cử tri đề nghị Bộ sớm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng.

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triến kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Về các nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau:

1. Về đầu tư đường dẫn vào hai đầu cầu tại thôn 6A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ

Cổng thôn 6A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk được Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai đầu tư xây dựng đã cơ bản hoàn thành. Hiện Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khấn trương hoàn thiện công trình (dự kiến trong tháng 4/2020) để sớm đưa vào khai thác, sử dụng, tạo thuận lợi cho việc lưu thông của người dân.

2. Về Quốc lộ 29

Bộ GTVT đã giao Ban QLDA Thăng Long tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 29, trong đó bao gồm đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi dự án được bố trí nguồn vốn, Bộ GTVT sẽ triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

Trong thời gian trước mắt, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác duy tu, sửa chữa, đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông trên tuyến đường.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk quan tâm kiến nghị, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)