Điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư

Thứ hai, 30/05/2016 09:05 GMT+7
Ngày 27/5, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký ban hành Quyết định số 1643/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Theo đó, điều chỉnh Quyết định số 1483/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2016 của Bộ GTVT về mức độ đáp ứng, số lượng nhà thầu và tỷ lệ % như sau: Nhà thầu xây lắp đáp ứng yêu cầu là 408 nhà thầu chiếm 85,0%; Nhà thầu xây lắp trung bình là 47 nhà thầu chiếm 9,8%; Nhà thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu là 25 chiếm 5,2%.

Điều chỉnh, bổ sung về kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư như sau: Tổng công ty Xây dựng Đường thủy – CTCP (MSNT: 0100202095) đáp ứng yêu cầu; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703 (MSNT: 0101387113) đáp ứng yêu cầu.

Kết quả đánh giá điều chỉnh, bổ sung của các Nhà thầu xây lắp được công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT và đăng tải trên Website: cucqlxd-bogtvt.vn (mục Tin tức – Thông báo) của Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1436
Lượt truy cập: 111175785