Triển khai quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Thứ năm, 01/12/2016 08:14

Trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường bao gồm:

1. Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
2. Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị có hoạt động liên quan tới nội dung nêu trên nghiên cứu và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7330
Lượt truy cập: 124.077.445