Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Vụ ATGT và Vụ Tổ chức cán bộ

Thứ hai, 07/10/2019 09:01 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1795/QĐ-BGTVT "sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ".

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể quyết định sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải quy định tại Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng.

Cụ thể, Bộ GTVT quyết định bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông được quy định tại khoản 3 Điều 13 như sau:

d) Quy định việc đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp, công nhận, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải và cho đối tượng làm việc đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Quyết định cũng sửa đổi nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ được quy định tại khoản 9 Điều 27 như sau:

“9. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng:

Công tác phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải;

Kế hoạch đào tạo của cơ sở đào tạo thuộc Bộ; chỉ đạo, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1928
Lượt truy cập: 105979269