Trung ương quán triệt, triển khai chống chạy chức chạy quyền

Thứ tư, 04/12/2019 09:53 GMT+7

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11/2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019 và thời gian tiếp theo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Hà Ban, Mai Văn Chính và đồng chí Quản Minh Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu khái quát tình hình xây dựng Đề án và quán triệt những nội dung cơ bản triển khai Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở, khâu tổ chức thực hiện phải tập trung vào các giải pháp: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, đồng bộ về công tác cán bộ ở tất cả các khâu; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; Phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, báo chí truyền thông và nhân dân; Tập trung giải quyết tình trạng mất đoàn kết nội bộ hoặc đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, những bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh; xây dựng, thực hiện đoàn kết thống nhất trong đảng; Nhận diện rõ 6 hành vi chạy chức, chạy quyền và 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền nêu trong Quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2019; tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng; Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên khác; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị; Chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019.

V.A.T

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1043
Lượt truy cập: 108569982