Phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm TT ATGT” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thứ ba, 03/03/2020 14:44

Nhằm góp phần giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh cũng như thực hiện đồng bộ, hiệu quả Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” và chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông cấp xã”. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch “Phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Người dân đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông (Ảnh minh họa)

Theo đó, các nội dung thi đua cụ thể như: Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với năm 2019, giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 2111/KH-UBND ngày 21/5/2019, Kế hoạch 1829/KH-UBND ngày 14/4/2014, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 25/6/2018, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 26/11/2018 và Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh… Đồng thời, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luât của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp Nhân dân; đổi mới và nâng cao hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông. Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2020 được triển khai, thực hiện đến hết ngày 15/12/2020; Trên cơ sở đó, các sở, ban ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân của cấp mình quản lý; coi phong trào thi đua và công tác khen thưởng là động lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thời gian gửi kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua và đăng ký hình thức khen thưởng của các Sở, ngành, địa phương gửi về Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Ninh Thuận chậm nhất ngày 15/3/2020.

Nguồn: Cổng TTĐT Ninh Thuận

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:10319
Lượt truy cập: 130.988.892