Công bố danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải để lấy ý kiến

Thứ ba, 26/05/2020 00:21 GMT+7
Ngày 25/5/2020, Bộ trường Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 1011/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Để triển khai việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020 theo đúng quy định, Bộ Giao thông vận tải đăng danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi. Danh sách cụ thể như sau:

1. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Công Xưởng, Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

2. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Vi, Giảng viên, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nếu có ý kiến về danh sách nêu trên, xin phản ánh về Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/6/2020, để tổng hợp báo cáo Hội đồng./

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2231
Lượt truy cập: 108726920