Bộ GTVT trả lời kiến nghi cử tri tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Thứ sáu, 31/07/2020 16:15 GMT+7

Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Văn bản số 223/BDN ngày 15/6/2020 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9.

Ảnh minh họa

Nội dung kiến nghị như sau: Kiến nghị Bộ GTVT quan tâm, tổ chức lấy ý kiến và sửa đổi nội dung quy định tại Điều 2 Thông tư 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ GTVT về việc Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ, cụ thể như sau: Bảo trì công trình đường bộ là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình đường bộ theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác, sử dụng. Nội dung bảo trì công trình đường bộ có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình phù hợp mang lại hiệu quả sử dụng nguồn vốn bảo trì.

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chủ trì sửa đổi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ. Bộ GTVT đang phối hợp với các cơ quan của Bộ Xây dựng để tham gia sửa đổi Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016, trong đó có nội dung liên quan đến bảo trì công trình, đặc biệt đối với bảo trì công trình đường bộ để có cơ sở pháp lý sửa đổi Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ GTVT phù hợp với quy định của pháp luật.

Hiện tại, Bộ GTVT đã triển khai xây dựng dự thảo Luật Giao thông đường bộ, trong đó công tác bảo trì công trình đường bộ được quy định rõ hơn nhằm thuận tiện và phù hợp điều kiện thực tế đối với công tác bảo trì công trình đường bộ.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Đăk Lăk, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk để trả lời cử tri và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành GTVT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2907
Lượt truy cập: 106417033