Phổ biến Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước

Thứ ba, 06/10/2020 14:23 GMT+7
Bộ GTVT vừ có Văn bản số 9982/BGTVT-KHCN đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phổ biến Thông tư hướng dẫn thi hành Khoản 1, Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước.

Ngày 10/08/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Khoản 1, Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến nội dung của Thông tư nêu trên để triển khai áp dụng tại đơn vị theo quy định.

Toàn văn Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN xem tại đây.

Vụ Khoa học công nghệ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1363
Lượt truy cập: 111175847