Ban hành định mức máy móc,thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh

Thứ hai, 05/04/2021 09:51 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 494/QĐ-BGTVT "Ban hành định mức máy móc,thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh".

Theo đó định mức thiết bị chuyên dùng là các phòng, thiết bị phục vụ công  tác đào  tạo của Trường Đại học GTVT  thành phố Hồ Chí Minh gồm 01 Phòng thực hành mô phỏng buồng lái, 02 Phòng thực hành cơ khí ô tô.

Bộ GTVT yêu cầu Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh căn cứ định mức nêu  trên, tình hình thực tế công tác đào tạo, Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các nguyên tắc theo quy định của Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT ngày 4/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ban hành chi tiết tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng.

Bộ cũng lưu ý định mức sử dụngmáy móc,thiết bị chuyên dùng nêu trên là định mức tối đa. Trong quá trình thực hiện, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng nêu trên, khả năng cân đối nguồn kinh phívà tình hình thực tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trong phạm vi định mức và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3470
Lượt truy cập: 119701871