Đính chính hiệu lực thi hành Thông tư số 03/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Thứ ba, 06/04/2021 10:36 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Quyết định số 455/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2021 về việc đính chính Thông tư số 03/2021/TT-BGTVT ngày 08/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Theo đó, Quyết định đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Điều 23 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BGTVT ngày 08/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia như sau:

"Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2021 và thay thế Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT ngày 04/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt, ngoại trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 24 của Thông tư này", nay sửa thành như sau:

"Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2021 và thay thế Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT ngày 04/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt, ngoại trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 24 của Thông tư này".

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3456
Lượt truy cập: 119703650