Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

Thứ năm, 22/04/2021 16:26
Ngày 19/4/2021, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị đối với cảng cạn; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác cảng cạn.

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11267
Lượt truy cập: 121448262