Tổng công ty Quản lý bay VN công bố thông tin doanh nghiệp định kỳ

Thứ ba, 04/05/2021 14:37 GMT+7
Vụ Quản lý doanh nghiệp vừa có Văn bản số 86/QLDN ngày 23/4/2021 về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Theo đó, ngày 19/4/2021 Tổng công ty Quản lý bay VN có Công văn số 1558/QLB gửi Bộ GTVT về việc công bố thông doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, Vụ gửi báo cáo của Tổng công ty Quản lý bay VN để Trung tâm CNTT công bố theo quy định.

Nội dung Công văn số 1558 của Tổng công ty Quản lý bay VN xem tại đây.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3436
Lượt truy cập: 119704097