Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình nạo vét đảm bảo GT kênh Tân Bằng Cán Gáo

Thứ tư, 02/06/2021 12:47
Bộ GTVT vừa có Quyết định Số 974/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Tân Bằng Cán Gáo đoạn từ Km0+000 đến Km10+000.

Theo đó, phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Tân Bằng Cán Gáo đoạn từ Km0+000 đến Km10+000 (sau đây gọi là Dự án) của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại xã Đông Hưng, thị trấn Thứ Mười Một, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Chủ dự án có trách nhiệm Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật. 2. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12901
Lượt truy cập: 121451539