Kiến nghị một số giải pháp hỗ trợ vận tải trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19

Thứ ba, 15/06/2021 15:33

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký Công văn số 5547/BGTVT-VT gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021, trong đó có nội dung: “Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan, địa phương sớm hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải nhất là vận chuyển công nhân giữa nơi ở và cơ sở sản xuất, khu công nghiệp; xem xét, đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ các doanh nghiệp vận chuyển nông sản đến các cửa khẩu và giữa các vùng miền trong thị trường nội địa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.”, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Công tác chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan, địa phương sớm hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải nhất là vận chuyển công nhân giữa nơi ở và cơ sở sản xuất, khu công nghiệp: Ngày 03/6/2021, Bộ GTVT có Công văn số 5138/BGTVTVT thống nhất tạm dừng các chuyến bay từ thành phố Hải Phòng đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát; Ngày 04/6/2021, Bộ GTVT đã ban hành Công văn số 5226/BGTVT-VT thống nhất tạm dừng các chuyến bay chở khách đi/đến Côn Đảo để phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 5227/BGTVT-VT về việc tạm dừng các chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vân Đồn và ngược lại kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2021 cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát; Công văn số 5229/BGTVT-VT về việc tạm dừng các chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Gia Lai và ngược lại kể từ ngày 05/6/2021 cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.


(Ảnh minh họa)

Bộ GTVT có Công văn số 5240/BGTVT-VT ngày 06/6/2021 về việc triển khai thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”. Tiếp tục thực hiện Công điện 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, chiều ngày 11/6/2021, Bộ GTVT đã chủ trì cuộc họp với các Bộ: Công an, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm rà soát việc tổ chức hoạt động vận tải đi, đến nơi có dịch đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh kịp thời các biện pháp quá mức cần thiết gây ách tắc hoạt động vận tải và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 08/6/2021, Bộ GTVT có Công văn số 5326/BGTVTBCĐ về việc hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai, phổ biến bằng nhiều hình thức nội dung Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế.

Việc hỗ trợ các doanh nghiệp vận chuyển nông sản đến các cửa khẩu và giữa các vùng miền trong thị trường nội địa: Việc hỗ trợ hoạt động xuất khẩu hàng hóa để đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục, các Cục chuyên ngành và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai nhằm tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Về tổ chức hoạt động vận tải đi, đến nơi có dịch đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh: Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ, có các giải pháp khả thi, kịp thời để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa tại các địa phương có dịch Covid-19, không để tình trạng thiếu phương tiện vận chuyển làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, đồng thời bảo đảm yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 (Công văn số 3433/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi các Sở để hướng dẫn hoạt động vận tải giữa các vùng gửi kèm theo).

Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với các ngành liên quan của địa phương để tạo điều kiện trong việc lưu thông nông sản đối với hàng hóa, người điều khiển phương tiện và phương tiện vận tải giữa các vùng có dịch và các vùng có nguy cơ cao với các khu vực khác khi có Giấy xác nhận của cơ quan y tế về đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19.

Triển khai thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”, Bộ GTVT có Công văn số 5240/BGTVT-VT ngày 06 tháng 6 năm 2021, trong đó yêu cầu: “3. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt nam, Đường thủy nội địa Việt Nam.

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ: Y tế, Công an, Công Thương và các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông vận tải và Xây dựng Lào Cai:

- Rà soát việc tổ chức hoạt động vận tải đi, đến nơi có dịch đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và đảm bảo phòng, chống dịch;

- Chấn chỉnh kịp thời việc áp dụng các biện pháp quá mức cần thiết gây ách tắc hoạt động vận tải và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Rà soát, đánh giá các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác vận tải hàng hóa, hành khách thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý để điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch Covid-19.”.

Việc xem xét, đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách gặp khó khăn do dịch Covid-19: Ngày 05/4/2021, Bộ GTVT có Công văn số 2911/BGTVTVT về việc các chính sách hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Ngày 14/6/2021, Bộ GTVT có Công văn số 5521/BGTVTVT đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện của đơn vị kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Đối với các kiến nghị chính sách hỗ trợ đối với các đơn vị kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ GTVT tiếp tục kéo dài chính sách giảm 50% giá dịch vụ hạ, cất cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa; áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định khung giá đến hết năm 2021.

Cho phép lùi thời gian thực hiện Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ về thực hiện niên hạn sử dụng đầu máy, toa xe thêm 03 năm so với thời gian thực hiện quy định tại Điều 19 của nghị định. Bổ sung Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư nhà nước để các dự án đóng mới đầu máy, toa xe đường sắt thuộc danh mục được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Sớm phê duyệt 02 Đề án “Quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư” để triển khai Nghị định số 46/2018/NĐ-CP; Đề án tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN để làm cơ sở cho Tổng công ty ĐSVN triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả...

Bộ GTVT cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cùng quan tâm, thống nhất được các quy định, quy trình đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8782
Lượt truy cập: 124.081.556